Rusztowania budowlano-montażowe metalowe- montaż i demontaż

infromacje o kursach

Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych – montaż i demontaż.

Jakie są warunki uczestnictwa?
–ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę rusztowań budowlano-montażowych metalowych oraz pozyskują teoretyczną wiedzę, jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna –pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursanci przebywają na poligonie, gdzie nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowego montażu i demontażu rusztowań.

Jeśli chcesz pracować jako monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych – montaż i demontaż, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami