Wielozadaniowe nośniki osprzętu

infromacje o kursach

Wielozadaniowe nośniki osprzętu


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora wielozadaniowych nośników osprzętów. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora wielozadaniowych nośników osprzętów.

Jakie są warunki uczestnictwa?
–ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę wielozadaniowych nośników osprzętów oraz pozyskują teoretyczną wiedzę, jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna –pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursanci przebywają na poligonie, gdzie nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowej eksploatacji wielozadaniowych nośników osprzętów.

Jeśli chcesz pracować jako operator wielozadaniowych nośników osprzętów, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami