Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

infromacje o kursach

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Klasa II uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych.

Jakie są warunki uczestnictwa?
– skończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych oraz pozyskują teoretyczną wiedzę jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna – pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursant przebywa na poligonie, gdzie nabywa praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowej eksploatacji zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych.

Jeśli chcesz pracować jako operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

skontaktuj się z nami