Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

infromacje o kursach

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Klasa I uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Jakie są warunki uczestnictwa?
– skończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz pozyskują teoretyczną wiedzę jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna – pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursant przebywa na poligonie, gdzie nabywa praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowej eksploatacji zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Jeśli chcesz pracować jako operator zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami