Frezarki do nawierzchni dróg – samojezdne

infromacje o kursach

Frezarki do nawierzchni dróg 


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora frezarek do nawierzchni dróg. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Klasa I uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości frezarek do nawierzchni dróg-samojezdnych.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora frezarek do nawierzchni dróg.

Jakie są warunki uczestnictwa?
–ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę frezarek do nawierzchni dróg oraz pozyskują teoretyczną wiedzę, jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna – pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursant przebywa na poligonie, gdzie nabywa praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowej eksploatacji frezarek do nawierzchni dróg.

 

Jeśli chcesz pracować jako operator frezarki do nawierzchni dróg, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami