Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

infromacje o kursach

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora maszyn do rozkładania mieszanek betonowych. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Klasa II uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Jakie są warunki uczestnictwa?
– skończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz pozyskują teoretyczną wiedzę jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna – pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursant przebywa na poligonie, gdzie nabywa praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Jeśli chcesz pracować jako operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami