Walce drogowe

infromacje o kursach

Walce drogowe


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora walców drogowych. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Klasa II uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości walców drogowych.

* Nie dotyczy walców doczepnych

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora walców drogowych.

Jakie są warunki uczestnictwa?
– skończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę walców drogowych oraz pozyskują teoretyczną wiedzę jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna – pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursant przebywa na poligonie, gdzie nabywa praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowej eksploatacji walców drogowych.

Jeśli chcesz pracować jako operator walców drogowych, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

skontaktuj się z nami